Nom Description
1 QURAN SIPARA FAST TRACK Quran Audio avec voix rapide (20min/Sipara)
2 QURAN SIPARA AUDIO
Voix de Hussain BS
3 QURAN SIPARA PDF Documents au format pdf
4 Surah al-Hamd to Surah al-Asr
5 Surat al-Takasur to Surah al-Balad
6 Surah al-Fajr to Surah al-Inshiqaq
7 Surah al-Mutaffifeen to Surah al-Nabah Une explication détaillée des différents Ahkam d'Al-Salat (Namaaz)
8 Surah al-Yaseen