Nom Description Audio
1 Adeyat Ramazaniyah Mubaraka Fajar(Yaseen Baad)/30 Niyat Roza/3 Daska/Wadaa/Iftaar
2 Fajar ni Dua Mubaarak (Imam Ali Zainulabedeen AS)
3 Fajar ni Dua Mubaarak (complet) Avec Dua u Taakib, Fateha ni Dua, Yaasin, ane Ramazaan ma Fajar ni Dua
4 Fajar Hafti
5 Rozah ni Niyat
6 Nahj us Sana Sana - Fajar ni Namaaz Pehle Nahj us Sana
7 Pehla Daska ni Dua Mubaarak Zohar na Nafelat baad Dua (1 au 10 mi Ramazaan)
8 Bija Daska ni Dua Mubaarak Zohar na Nafelat baad Dua (11 au 20 mi Ramazaan)
9 Tija Daska ni Dua Mubaarak Zohar na Nafelat baad Dua (21 au 30 mi Ramazaan)
10 Tasbihul Aazam Ishas nu Nafelat baad Namaaz ane Dua
11 Takbira & Iftaar ni Dua Mubaarak Allahuma Haza Shahro Ramazaan + Allahuma Ya Moatisoalaat
12 Bawisa ni Dua (Dua e Aqle Awwal) Aqle Awwal ni Dua jeh Ishaa ni Namaaz baad parhaai chhe
13 Bawisa ni Dua (Mohta Bawisa) Bihori pehle parhaai chhe - Salaam ni Dua ane Namaaz
14 Behori Hafti - Juz Awwal 1
15 Behori Hafti - Juz Saani 2
16 Behori réduit
17 Aakhir Jumoa ni Raat Dua ane Ambiya na Naamo ni Tasbih
18 Eid ul Fitr ni Raat ane Din Bayaan, Dua ane Namaaz ni zikar
19 30 Dua (Atohfat u Duaaiyat ul Fakhimat) Shehrullah ma biji Duaao jeh Sayyedna Qazi Nauman RA ye likheli chhe
20 Wada'a ni Dua Mubaarak
21 Dua e Joshan
22 Dua e Kumail Dua e Kumail
23 Dua ul Kaamil Dua ul Kaamil
24 Dua un Nasre Wal Mahabah Dua un Nasre Wal Mahabah
25 Dua e Yamaani Dua e Yamaani
26 Dua un Mustajaab Ameerul Mumineen Moulana Ali (AS) ni Dua un Mustajaab Dua Mustajaab
27 QURAAN ul MAJEED Quraan (avec couleur) Shz Husain Bhaisaab Burhanuddin
28 Khatamul Quraan
29 Tips For Quraan Hifz Kai Tarah Quraan Hifz Karwu
30 Tulul Baqa e Daai al Asr Namaaz & Dua
31 Vakafa
32 Yasin
33 Ya Sayyeda Shohadaai & Fulkul Husain Bekarbala
34 Hal Mazharo Zil Arshe Siwa Sinwe Rasuli Fi Kulle Zuhuri Qasida Maulana Ali Ameerul Mumeneen As Shahaadat Hal Mazharo Zil Arshe Siwa Sinwe Rasuli Fi Kulle Zuhuri
35 Dafil afat
36 FH - LAILATUL QADR TARTIB
37 Lailatul Qadr hafti
38 Munajaat Sharifa 1440H - SMS TUS
Munajaat Sharifa - STS ane SMB RA
Aaqa la Sayedna Mufaddal Saifuddin TUS ni Munajaat Sharifah 1440H
39 Qasida Sharifa - SMS TUS
Qasida Sharifa - STS ane SMB RA
40 Lailat ul Qadr Salaam 1440H
41 10 Washeq
42 Washeq baad Dua Mubaarak Layali Fazila (17mi,19mi & 21mi Raat)
43 Sajada Waji Sajada Waji'il balil fani-wasila
44 Namaz Shakelat Mard Bairo
45 Namaz ni Zikr Full
46 Shukar Namaz ane Dua Shukar Namaz ane Dua
46 Salaat Salaat
46 Namaz ni Tartib Namaz ni Tartib
47 Wuzu ni Tartib Wuzu ni Tartib
48 Tahaarat Tahaarat