Sujet

Syedna Qutbuddin Shaheed AQ na urs mubarak ni raat na miqaat par, Shabab ul eidiz Zahabi Paris ye, Syedi wa Maulaya Aaliqadar Mufaddal Bhaisaheb Saifuddin TUS ni khushi mubarak haseel karwa ni aa'la niyat si, Aamilsaheb Adnan Bhaisaheb Jameel ni raza si, ane Mufaddal Bhaisaheb bin Adnan BS ni madad si, Paris ane ehna suburbs na har gharo ma Shabab na members ye Faiz al Mawaid al Burhaniyah ni 352 barakati thaali pohnchawi - Khuda taala ham adna ghulamo ne bewe Maula TUS ni khushi mutabiq khidmat karwa ni yaari ane taufiq aape. Khuda Taala Maulana Mohammed Burhanuddin Aqa TUS ne sehat ane aafiyat na husn o jamal ma taa qiyamat baaqi ane baaqi raakhjo, ane aap na mansoos Syedi wa Maulaya Aaliqadar Mufaddal Bhaisaheb Saifuddin TUS ne Aap (TUS) na abawi saya ma hameisha baaqi raakhjo-Ameen.

Informations

  1. Date:26th Jumadil Aakhar, 1433
  2. Lieu:France, Paris, Masjid ul Badri
  3. Horaires:NC

Mots clé

Venez découvrir nos projets !

Galerie